FORBEHOLD

Westronic AS har prøvet å lage disse Web-sidene så korrekte og oversiktlige som mulig, slik at de skal kunne være en base for nyttig informasjon for våre kunder. Men på tross av et grundig arbeid for å gjøre Web-sidene korrekte, kan ikke Westronic AS innestå for at feil eller mangler ikke kan ha sneket seg inn. Derfor kan ikke Westronic AS garantere for innholdet på Web-sidene.

Westronic AS kan bare garantere for skriftlige tilbud som er signert av ansvarlig person. Derfor oppfordrer vi alle kunder til å ta direkte kontakt med oss for å få et nøyaktig og korrekt tilbud.

Westronic AS sine primære kunder har alltid vært norske rederier og skip, norske skipsverft, norske maritime elektronikkbedrifter og andre norske kunder, som det norske forsvaret og andre. Vi forbeholder oss retten til å avstå fra å gi tilbud og ytterligere opplysninger ved forespørsler som vi mener ikke hører inn under våre normale kundeforhold.

WEB sidene er tilgjengelige slik som de til enhver tid fremstår uten noen form for garanti, verken uttrykt eller antydet. Westronic AS står heller ikke ansvarlig for måten informasjon og opplysninger blir lagt ut på eller brukt på.

Westronic AS forbeholder seg retten til å forandre eller fjerne enhver side og informasjon som finnes på disse websidene uten varsel.

Westronic AS har alle rettigheter til disse websidene.