Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) er et sett med internasjonalt godkjente prosedyrer for sikkerhet, utstyrstyper og kommunikasjonsprotokoller for å øke sikkerheten og gjøre det lettere å redde nødstedte fartøy og fly.

GMDSS består av en rekke systemer, noen er nye, men mange har vært i funksjon i en årrekke. Systemene er ment å dekke følgende funksjoner: varsling (inkludert angivelse av posisjon for enhet i nød), koordinering av søk og redning, lokalisering, kringkasting av maritim sikkerhetsinformasjon, generell kommunikasjon og bro til bro-kommunikasjon. Behov for radioutstyr er i GMDSS avhengig av skipets seilingsområde, i motsetning til tonnasjen. GMDSS spesifiserer også overlappende utstyr for varsling av nød, og angir kilder for nødstrøm.

Kilde: Wikipedia.org

Westronic AS leverer komplette GMDSS løsninger. 

Area A1: 

VHF med DSC                          RT 6222 
Navtex        NCR-333  
EPIRB Tron 40S MkII
VHF Nødkommunikasjon VHF nød  
SART Sart

 

Area A2:

Som A1 + 

MFHF med DSC                           Sailor 6000 

 

Area A3:

Som A2 + 

Inmarsat C                               Sailor 6000