Her kommer info om LRIT produkter fra Westronic.

 

 

 

Hva er LRIT?
Long Range Identification and Tracking (LRIT) er et satellittbasert system for identifikasjon og sporing av fartøy. LRIT er en del av et større overvåkingskonsept basert på utvikling og integrering av elektroniske hjelpemidler. LRIT systemet skal integreres med skipsrapporteringssystemet SafeSeaNet og det automatiske skipsidentifikasjonssystemet AIS, som i dag driftes av Kystverket.

Hva vil LRIT benyttes til?
Informasjon fra LRIT systemet vil kunne brukes av myndigheter i forbindelse med trafikkovervåking, transportplanlegging, kontroll og inngrep overfor fartøy som utgjør en fare for sjøsikkerheten eller en trussel mot kyststaten (eksempelvis terrorvirksomhet), til å lokalisere forulykkede og omkringliggende fartøy i forbindelse med redningsaksjoner og til overvåking av aktuelle fartøy involvert i ulovlig, urapportert eller uregistrert fiske eller andre ulovlige aktiviteter.

Bakgrunn
FNs sjøsikkerhetsorganisasjon IMO vedtok at havovervåkingssystemet LRIT skal bli obligatorisk for alle passasjerskip, for lasteskip over 300 bruttotonn og for flyttbare offshore boreenheter.

LRIT er internasjonalt lovfestet i kapittel V, 1974 SOLAS konvesjonen, og ble enstemmig vedtatt 19. mai 2006 i resolusjon MSC.202 (81).

Brukere
Systemet vil kun benyttes av offentlige myndigheter.

Hvem betaler?
Utstyret er det hver enkelt båt som må betale, mange har allerede godkjent utstyr ombord. Data trafikken er det flaggstaten som betaler.

 

Kilde: www.lrit.no