SSAS FRA WESTRONIC AS


 

 

Sailor 6120 Mini-C SSAS 6120 SSAS 

 

 

 

Ship Security Alerting System (SSAS) er systemer for å forebygge terrorisme og pirataktivitet mot skipstrafikk. Ved forsøk på kapring eller terroranslag så vil skipets sender bli aktivert og dermed kan politi eller militære styrker dirigeres til stedet.  En SASS-sender fungerer etter de samme prinsippene som en nødpeilesendere for fly og båter.

Når senderen utløses så vil redningssentraler eller andre kontaktorganer i området bli varslet, men uten at det avsettes noen alarm på skipet. Hvis skipet opererer i et havområde med fungerende rettsvesen vil så nasjonale enheter håndtere trusselsituasjonen. I områder uten fungerende rettsvesen kan det settes inn overnasjonale styrker.

Systemene er en del av International Maritime Organization's (IMO) sitt arbeid for å øke sikkerheten til sjøs, og for å begrense terrorisme og piratvirksomhet.